Didgeridoo hatása az emberi testre 2017-10-05T15:35:48+00:00

A didgeridoo hatása az emberi testre

Gyógyítás didgeridooval?

A didgeridoo elterjedésével szerte a világon útjára indult az a nézet, miszerint a hangszernek gyógyító ereje, vagy hatása van. Sokan ezt érezni vélik testükön, páran magukat didgeridoo-hangterapeutának nevezve praxist folytatnak, miközben a rezgések gyógyító hatásáról, vagy a didgeridoo hangja nyomán felébredő belső, közös, ősi élmény gyógyító lényegéről beszélnek. Mások elutasítják az effajta nézeteket és gyakorlatot, mint a hangszer túlmisztifikálásának ékes bizonyítékait. Nagyon nehéz bármelyik tábor mellett vagy éppen ellen érvelni. Az igazság valahol félúton van a száraz racionalitás és a ködös, mondvacsinált mítoszok között.
Egy biztos, a dolog hosszú utánajárást és kutatómunkát kíván akár a felszínes érdeklődő, akár a szakértő részéről, mivel egyelőre nincs sem egyértelmű kutatási eredmény, sem kézzelfogható bizonyíték. Ezek híjján marad a „sötétben tapogatózás”, és a megosztott vélemények kusza egyvelege. Érdemes a problémát két részre bontva vizsgálni, a hagyományos oldalt, vagyis a bennszülött ősi gyakorlatot, és a ma divatos hangterápia oldalát szemügyre véve.

A hagyományos álláspont

Ha a didgeridoo tradicionális gyógyító hatását szeretnénk megismerni, ezt kizárólag azokon a területeken kell kezdeni, ahol a hangszer hosszabb időn keresztül a hagyományos élet szerves részét képezi – Ausztrália északi részén. Az, hogy manapság milyen részeken és kik használják e célból a hangszert, a kérdés szempontjából majdnem, hogy mindegy, ugyanis a hiteles, működő praxis kialakulásához tapasztalat kell, ami javarészt idő függvénye – vagyis ne hagyatkozzunk bármilyen forrásra – akkor sem, ha Ausztrál bennszülött, vagy velük kapcsolatban álló az illető.

Tény, hogy az őslakosok tudnak és beszélnek a didgeridoo jótékony, néhol gyógyító hatásáról, de nagyon fontos megjegyezni, hogy ezt saját kulturális közegükön belül teszik. Maga a gyógyítás egy bonyolult rendszer, melynek megvan a tudománya. Az őslakos gyakorlatban egy egész folyamat gyógyít: az ének, a tánc, az előadásmód, és természetesen az ebbe közegbe ágyazott didgeridoo. Ez már egy magasabb szintet, mondjuk úgy, életmódot feltételez és követel, mely csakis ott, az adott kulturális közegben működik. Minden nép csak a saját kulturális nyelvezetén és élményein keresztül érthető meg, melyet teljesen elsajátítani, így átvenni lehetetlen (az én véleményem, tudom, vannak, akik vitatkoznának ezzel). Jó példa lehet erre a magyarság kulturális háttere: nekünk, magyaroknak egy magyar népdal sokkal többet mond és ad – akár mentálisan is – mint másnak, akármennyire is legyen szakértője az illető a magyarság hagyományának. A magyar népdaloknak van gyógyító ereje, mely a közös magyarságunkból, múltunkból fakad.

„A Yolngu-k (Ausztrália északi részének egy régiójában élő klánok csoportja, megj.) régóta tudnak a Yidaki gyógyító erejéről. A légzés nyújtotta gyakorlaton túl, a Yidaki kollektív erőt hordoz a gyógyítási folyamatban. A hang békés vibrációkat közvetít, mely keresztülhatol az elmén és belső spirituális egységet teremt egy egyénben vagy a csoportban. Bizonyos esetekben a Yidaki fizikai gyógyításra használt oly módon, hogy a játékos a kifújt levegőt a test sérült pontjára koncentrálja. A Yidakin való játék egy tudomány, mely magába foglalja a művészetet, a zenét és a történelmet (ezek ismeretét – megj.). Manapság ez a Yolngu és Balanda (a ’nem őslakók’-ra használt kifejezés, megj.) világok közti gyógyító folyamatban használt. A technológia ma elfogadja a természetes tudományt és a zenét, ezáltal nyitva új horizontot a zene tanulmányozásában mely kombinálja a kifinomult kortárs hangokat az ősiekkel, ebben a folyamatban vonva össze az embereket.”
/Mandawuy Yunupingu, a Yothu Yindi zenekar frontembere  –  /’The Didjeridu: from Arnhem Land to Internet’,Edited by Karl Neuenfeldt, John Libbey&Company Pty Ltd, 2000)./.

A Yidaki ilyen irányú használata elsősorban szimbolikus jellegű, mely a kontextusból, vagyis egy bizonyos szituációba ágyazva, több síkon bomlik ki és értelmezhető. Ezek értelmezésénél fontos figyelembe venni a szimbólum jellegét, illetve azt a ’szándékot’, amellyel maga az aktus, ez esetben a didgeridoo játéka megnyilvánul. A test egy bizonyos részére irányított didgeridoo általában valamilyen spirituális erővel, és ennek az erőnek a közvetítésével hozható kapcsolatba. Ez az erő a teremtő ősök ereje, amely a spirituális élet központja. Howard Morphy ezt írja (Ancestral Connections – Art and an Aboriginal System of Knowledge­/The University of Chicago Press 1991, 135.o.): „Úgy hiszik, a wangarr szellemek (vagyis a teremtő ősök szellemei, megj.)…jelen vannak a szertartáson, és be tudnak lépni az emberekbe… A szertartás hangsúlya a wangarr ősök erejének a résztvevők között való megosztásán van, valamint azon, hogy megszabadítsák a közösséget a fertőzéstől (spirituális fertőzésről van szó, mely jelen esetben a közösségben bekövetkezett halálnak a következménye, megj.). A trombita (vagyis a Yidaki/didgeridoo, megj.) fújása az összegyűlteken ezen a módon értelmezhető (saját fordítás).” Vagyis itt a didgeridoo egyfajta közvetítő szerepet tölt be a spirituális- és fizikai világok között. Segíti az ősök erejének megnyilvánulását, mely tisztító, gyógyító a közösségre nézve.

Részlet egy temetési szertartásból:

W. Lloyd Warner – A Black Civilization könyvében olvashatunk (Murngin Totemism, The Blood Letting, 264.-271.o.) az ifjúavatási ceremónia alatt végbemenő véradás aktusáról, ahol az első véradó testére játszanak a szent, totem-trombitával bizonyos dalok kíséretében. A vérnek – melyet később a ceremónia táncosainak testére kennek – szent, és mélyen spirituális jellege van, a totem lény, Yurlunggur ereje lakozik benne (vagyis az az erő, melyet már fentebb említettünk). „A valódi és a mitológiai ősök nevének éneklése sokkal jelentőségteljesebb annál, mint pusztán a halottak neveinek újrahívása (vagyis kiejtése – a név magában hordozza viselőjének spirituális lényegét, így lelke pusztán a nevének kiejtésével megidézhető, megj.), úgy hiszik, az ősök lelkei magában a totem-trombitában vannak.” Ez esetben is a didgeridoo egy közvetítőként van jelen, melyen keresztül megnyilvánul maga a legszentebb és ereje. Részletesebb leírásért és magyarázatért lásd a hivatkozott könyvet!

Az ősök erejének (maarr) megnyilvánulása több közvetítőn keresztül végbemehet, melyek amolyan fizikai materializációi ezen energiának. Ilyen lehet egy festmény (mely a használt motívumok, szimbólumok segítségével a felületén keresztül közvetlenül, fizikailag hat), a kiénekelt, általában titkos erő-szavak (power names), a táncok, az emberi vér vagy a didgeridoo illetve ennek hangja. Ezek a médiumok egyesével, vagy egyszerre használva nem csak az erő közvetítésére képesek, de megerősítésére is akár egy tárgyban, akár egyénben vagy emberek csoportjában. A különbség köztük az, hogy különböző szinteken, érzékeken keresztül hatnak. A didgeridoo a hangján keresztül közvetíti az ősi forrást. „…előnye a nagyszerű rugalmassága: az összes a szertartásban részt vevő tárgyra irányítható, fókuszálható egyénekre, vagy játszható az összegyűlt tömegre” (Howard Morphy – Ancestral Connections…, 139.o.). Vagyis a didgeridoo egy célzó eszköz, mellyel az ősök ereje irányítottan és fókuszáltan közvetíthető.

Egy őslakos közösségben ha valaki súlyos beteg, a közeli hozzátartozói körülveszik, és a törzs dalait éneklik az ősökről, vagy magáról a betegről, illetve arról, hogy az illető milyen pótolhatatlan helyet tölt be a közösség életében. Ezzel erősítik meg abban, hogy helye van az élők között, illetve segítik a betegség elleni harcában. A kutatók, később az egészségügyi dolgozók azt hitték, hogy ezen alkalmakkor a dalokkal segítik a halálba a szenvedőt, valójában pont az ellenkezője történik. (Másrészről vannak olyan dalok is, melyek a haldoklót kísérik végső útján, de ez másik ’topikba’ tartozik.)

Modern nézetek

A hang-, és zeneterápia

A didigeridooval való gyógyítás másik oldala, a hang terápiás, gyógyító erején alapul. Az elmúlt pár évtizedben a nyugati gyógyításban is megjelent, ma már erősen él a hangterápia és zeneterápia fogalma. Tudományos eredmények igazolják eredményességüket és jogosultságukat, ám a mai napig újabb és újabb, eddig ismeretlen oldalai kerülnek a napvilágra. Az alap elgondolás szerint a rezgésnek jótékony hatása lehet az emberi testre (itt konkrétan a hangrezgés érdekes számunkra, mely egy rezonáns test által a levegőben létrehozott és itt tovaterjedő nyomásingadozás). Az emberi test a sejtek ezreiből épül fel, melyek nagy része víz. A hangrezgések így, a sejteket felépítő vízen keresztül terjednek tovább az emberi testben, közben kiegyensúlyozva, energetizálva azt. Ily módon a didgeridoo-nak, mint hangrezgést keltő eszköz, megvan a terápiás, az emberi testet nyugtató, feltöltő oldala.

A zeneterápia az emberi hallószerv által észlelt és értelmezett rezgések, mint hangok jótékony hatását vizsgálja, illetve ezzel dolgozik. A különböző hangok mindegyike másképpen hat az emberi tudatra. A kellemes hangok nyugtatják, pihentetik az embert, némelyek relaxált állapotot idéznek elő az agyban, Természetesen minden hangnak az érzetét, vagyis azt az érzést, ami a hang észlelése nyomán bennünk fellép sok olyan tényező befolyásolja, mely a bennünk zajló tudatos vagy tudattalan képzettársítások eredményei; vagyis nem lehet egyértelműen a hangokat eszerint felállított kategóriákba sorolni. Ilyen hangok lehetnek a természet hangjai vagy a zene. Egy számunkra kellemesnek érzett zenei darab meghallgatása feltölt, energiát ad, melynek következtében kedély- és fizikai állapotunk javul.

A körlégzés jótékony hatása

Van a témának egy harmadik oldala, mégpedig a körlégzés jótékony hatása. Orvosilag bizonyított tény, hogy a körlégzés erősíti a légzőszervek izmait. Elterjed információ a didgeridoo-ról, hogy segít megszüntetni a horkolást (kevesebben tudják, hogy segít az alvási apnoe, vagyis az alvás alatt fellépő légzészavarok megszüntetésében, link); rossz hír a notórius horkolóknak, hogy ez nem teljesen igaz. A horkolásért a garat szövetei a felelősek, melyek a körlégzésben a legnagyobb szerepet játsszák; ezek segítségével tudjuk a szájüregünket függetleníteni az orrüregünktől. Alvás közben e szövetek túlságosan ellazulhatnak, ennek eredménye a sokak számára oly’ zavaró hang. A körlégzés során a garat izmait tréningeljük, így kevésbé lesznek ’hajlamosak’ az ellazulásra. Akkut panaszok esetében sokszor hatástalan a dolog, de mindenképp érdemes vele próbálkozni. Fontos, hogy idő kell ahhoz, hogy az izomok újra formába jöjjenek, úgyhogy kitartás!

Videó e témáról:

Dél-Ausztrál kutatók eredményei bizonyítják, hogy a körlégzés kiválóan segít az asztma gyógyításában. Bennszülött fiúkon végzett kísérletek alapján egyértelműen kijelenthető a körlégzés hatékonysága (a lányokat énekeltették, ebben az esetben az eredmény nem volt olyan látványos, de működik!). Itt is igaz, hogy idő szükséges a látványos javuláshoz; a fenti kísérlet fél évig tartott.

Összegezve csak azt higgyük el, amit saját tapasztalatainkból tudunk, ne akarjunk olyan dolgokat feltétlenül magától értetődőnek venni, amelyek előttünk ismeretlenek. A párunk, barátunk testére fújás kellemes érzéseket okoz (a hangszer gondos kiválasztása után), de fontos, hogy „megfelelően”, mondjuk úgy, a másiknak tetsző módon fújjuk a hangszert, amit szintén kísérletezéssel lehet megismerni. A hangrezgésnek a játékosra nézve is megvan a pozitív oldala, nem is beszélve a cirkulációs légzés segítő, a légzőszerveket erősítő hatásáról (meghűlés esetén kifejezetten ajánlott). Több beszámoló forog közkézen arról, hogy a hangrezgés magát a játékost gyógyította ki valamilyen panaszából. Az egyik legfontosabb, amely minden játékost érint, az maga a ’játék öröme’, illetve az az emelkedett érzés melyet ez okoz; kétség kívül magának a zenének, és a zenéhez fűződő viszonyunknak, illetve ennek nyomán fellépő érzésnek olyan gyógyító ereje van, amely egyedülálló, pótolhatatlan.

 

Kerekes János

Minden jog fenntartva! A szócikk bármely részének vagy egészének használata csak előzetes engedélyemmel lehetséges! 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. további információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárom