Ajánló 2017-11-14T19:05:29+00:00

Ajánló avagy a didgeridoo kulturális háttere

Frissítve: 2015/11/24.

Felhasznált és ajánlott irodalom, film, média

A didgeridoo kulturális háttere a hangszertől elválaszthatatlan annak, aki tanulmányozni szeretné azt akár a hagyományos, akár a kortárs megközelítésből. Sok olyan könyv, film, videó és információ terjed az ausztrál őslakos kultúráról melyek forrása nem, vagy részben valós. Ebből kifolyólag itt kizárólag azon könyveket, filmeket ajánljuk, melyekhez személyes élményünk fűződik. Reméljük hasznos referenciaként szolgál az alábbi ajánló mindenkinek akár technikai, akár kulturális témában. E gyűjteményt a jövőben folyamatosan bővítjük.

IRODALOM

Magyar nyelven

A vallási élet elemi formái; Emile Durkheim /L’Harmattan, 2002/.
A könyv a társadalomtudományok egyik alapműve, mely a huszadik század eleji első megjelenése óta meghatározta az összehasonlító vallástudományokat és a kulturális antropológiát. E művében a szerző a vallás társadalmi szerepének tárgyalására helzyezi a hangsúlyt, miközben mélyen érinti az elemi hiedelmek és vallások alapjait (animizmus, totemizmus), illetve ezek lelki és társadalmi eredetére keresi a választ. Elméletének kidolgozása közben az Ausztrál bennszülött ‘társadalmak’, klánok és törzsek vallási gyakorlatait veszi alapul, melyeket a terepen végzett kutatások alapján vizsgál. A könyv nem tartalmaz zenei hivatkozásokat, azonban sokat megtudhatunk az őslakosok életéről, hiedelmeiről; e témakörökben a legkiterjedtebb magyar nyelvű forrás.

Ausztrália bennszülött nyelvei; Vászolyi Erik /L’Harmattan, 2003/
Érdekes olvasmány azoknak, akik az Ausztrál őslakosok nyelvei iránt érdeklődnek. Vászolyi Erik a huszadik század második felétől Ausztráliában élő magyar nyelvkutató, e könyve kétségkívül rendkívüli a témáját illetően. Mivel a nyelvek tükrözik beszélőik gondolkodásmódját, ajánlom e könyvet azoknak akik ismerkednének Ausztrália őslakóinak filozófiájával, világképável, fogalomrendszerével.

Ausztrália őslakói; A.P.Elkin /Gondolat, 1986/.
Adolphus Peter Elkin az 1920-as évektől kezdődően végzett kutatásokat Ausztrália szerte, az egyik legelismertebb szakértő hazájában; érdeklődése az őslakosok életének egészére kiterjedt. Ezen összefoglaló műve 1986-ben jelent meg hazánkban, mely azóta is a legátfogóbb olvasmány magyarul. Habár a könyvben a ‘didgeridoo’ szó mindösszesen egyszer hangzik el, a zenének pedig egy rövidke fejezetet szentelt az író, a hangszer kulrurális háttere iránt érdeklődőknek kötelező mű. A könyv főbb témái: az őslakók múltja, mindennapi élete, szociális kapcsolatai, vallása, filozófiája, művészete, halálfelfogása. Mindez a hétköznapi érdeklődők nyelvén íródott, így kiváló kiindulási alap a kultúra iránt érdeklődőknek.
A könyv már nincs nyomtatás alatt, antikváriumokban fellelhető.

Álomösvény Kalandozások Ausztráliában; Bruce Chatwin /Balanyi és Társa Bt., 2010/.
Bruce Chatwyn-t “az utazás fenegyereke”-ként emlegetik világszerte, melyet nemcsak a nagy számban eladott regényei igazolják, hanem élete, és világszemlélete is. Az Ausztrál kalandozásai ihlette művét számos nyelvre fordították, magyar nyelvű változata néhány éve jelent meg.
Talán egy kezünkön megszámolhatjuk, hogy az Ausztrál őslakosokhoz kapcsolódóan mennyi szórakoztató irodalmi mű jelent meg hazánkaban; sajnos ezek szinte mindegyike hamis, ferde és valótlan képet állít be a bennszülöttekről (kezdve a sort a klasszikusnak számító ‘Vidd hírét az Igazaknak’ mesekönyvvel). Az Álomösvény kivétel.
A regény főhőse egy Ausztráliát átszelő vasútvonal előkészítésén vesz részt; munkája, hogy a tervezett szakasz mentén fekvő őslakos szent helyeket és ösvényeket felderítse.
A történet nem kapcsolható a didgeridoohoz, mégis ajánlom a könyvet, mint egy kivételes, hiteles magyar nyelvű könnyed olvasmányt.
http://www.alomosveny.hu/

Misztikus születések; Mircae Eliade /Európa, 1999/.
Annak aki erdeklődik a vallástörténet iránt, Mircea Eliade neve ismerősen cseng. A misztikus születések a beavatások ősi hagyományaiba vezet minket; a beavatások, melyek egy életen át vezetik az embert, és melyek során ismételten egy újabb létbe kerül a beavatott, az emberi kultúra szerves része volt…és halványan, de talán ma is az. A könyvben a szerző az Ausztrál őslakosok beavatásain keresztül mutatja be ennek a misztériumnak a lényegét.

Angol nyelven

Aboriginal Men of High Degree – Initiation and Sorcery in the World’s Oldest Tradition; A.P. Elkin
E könyv az első hiteles munka az Ausztrál őslakos sámánokról. Elkin éveken keresztül tanulmányozta az orvosságos embereket a kontinens különboző részein, melyet ebben a mai napig páratlannak számító munkában foglal össze. Nem magyarázza a leírottakat, hanem megérteni próbálja a bennszülöttek szemszögéből – talán ezért is kiváló olvasmány azoknak akik érdeklődnek az őlakos ezoterika iránt.
A sámán, vagy orvosságos ember beavatások során szerzi meg mágikus erejét, nem csak gyógyító, hanem közvetítő csatorna a szellemvilág és a földi világ között; befolyásolni tudja a természet erőit, élet és halál ura. Ma már eltűnőben lévő személye és tudása az emberiség ősi látásmódját őrzi amely egyszerre vallásos, tudományos és művészi.

Aboriginal Sound Instruments – companion booklet; Alice M. Moyle /Australian Institute of Aboriginal Studies/.
Rövid kísérő füzet az azonos címet viselő hanghordozóhoz. A lemez az Ausztrál kontinensen a huszadik század első feléig megismert hagyományos hangszereket szólaltatja meg és mutatja be. A felvételek mellé a füzetben találhatunk leírást, hozzáfűzött kommentet, illusztrációkat, valamint egy, az egéz kontinenst ábrázoló térképet az egyes hangszerek eloszlásával (ezt ugyancsak lásd. a Népzenetár oldalán magyarul!). Mindez Alice M. Moyle, a huszadik század legnagyobb Ausztrál zenei szakértőjének kezei nyomán élvezhető. Ritka darab, gyűjtőknek kifejezetten ajánlott!

A Black Civilization – A Study of an Australian Tribe; W. Lloyd Warner /Harper&Row/.
W. Lloyd Warner amerikai antropológus terepmunkájának összefoglalója a XX. század elejéről. Warner az 1930-as években egy évet töltött Arnhem-Földön az általa ‘Murngin’-oknak nevezett őslakos klánok között, akik akkoriban még a hagyományos életformát élték – valószínűleg sokuknak Warner volt az első fehér ember akit megpillantottak. Warner beszámolójából sokat megtudhatunk a ma Yolngu-knak nevezett őslakos klánok eredeti életformájáról, mindennapjaikról, szokásaikról egészen a legapróbb részletekig (háborúskodás, asszonyrablások, varázslás, vagy akár szerelmi együttlétek). A szociális rendszert taglaló fejezet a könyv egyik legérdekesebb része, melyből megtudhatjuk, hogy hogyan szerveződött az Ausztrál őslakosok élete egyéni és csoport szinten. A Black Civilization egy izgalmas időutazás vissza, az ‘időtlen-időkbe’.

Afterlife Before Genesis – An Introduction: Accessing the Eternal through Australian Aboriginal Music; David H. Turner / Toronto Studies in Religion 22., Peter Lang Publishing, 1997 /.
Az alcím maradéktalanul leírja a könyv mondanivalóját: “Belépés a Végtelenbe az Ausztrál őslakos zenén keresztül”. David H. Turner kanadai antropológus, több évtizeden keresztül tanulmányozta az Északkelet Arrnhem-Földi Groote Eylandt-on élő őslakosok szociális, vallási és zenei életét. E könyve az utóbbiról szól; egy szubjektív beszámoló egy, az Európai kultúrkörben felnőtt tudományos szakember belső utazásáról, illetve arról, hogy hogyan láthatja ‘belülről’ az őslakosok zenéjét. Turner leírja, hogyan tanult meg játszani a didgeridoo-n, majd hogyan nyert egyre mélyebb bepillantást a polifónikus zenébe amely szent, spirituális és gyógyít. Lenyűgöző olvasmány, játékosoknak és a kultúra iránt érdeklődőknek kifejezetten ajánlott!

Archaeology of the Dreamtime – The story of prehistoric Australia and its People; Josephine Flood /Gecko Books, last edition published in 2004/.
A szerző a legfrissebb régészeti kutatásokat és a szájhagyomány álltal az utókorra hagyott bizonyítékokat követve vezeti végig az olvasót az ősidőktől napjainkig. Az út során elképzelhetjük milyen volt Ausztrália növényzete, állatvilága, az akkori őslakosok élete több tízezer évvel ezelőtt, megismerhetjük, hogy hogyan alkalmazkodott az ember a szélsőségekben oly’ gazdag kontinenshez, hogyan változtatta meg annak növény és állatvilágát, hogyan fejlődött, alakult és reagált a külső hatásokra a kulturális és társadalmi élet. Josephine Flood a régészet doktora, korunk egyik legelismertebb szaktekintéje Ausztráliában.

Ancestral Connections – Art and an Aboriginal System of Knowledge; Howard Morphy / The University of Chicago Press, 1991/.

Az író e könyvében kísérletet tesz arra, hogy megfejtse és feltárja az olvasó előtt az Északkelet Arnhem Földön élő Yolngu nép által használt vizuális motívumvilág mögöttes, ‘belső’ tartalmát. A gazdag szimbólumvilág összekapcsolja az Embert az ‘Álmodással’, vagy ahogy szélesebb körben ismert, az ‘Álomidővel’, amely nem más, mint a jelen spirituális dimenziója. Mindez egy bonyolult tudás-rendszerbe ágyazódott az évezredek alatt, amely szabályozza a világ szent – profán, élő és élettelen elemeinek egymáshoz való viszonyát.
Habár a szerző elsősorban a festészetre támaszkodva mutatja be ezt a bonyolult és lenyűgöző viszony-rendszert, ajánlom e könyvet azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy az őslakos spirituális hitvilág és filozófia hogyan bontakozik ki a mindennapi élet szintjén a művészeteken keresztül (beleértve a zenét és a didgeridoot is). A könyv végére világossá válik, hogy a Yolngu művészet nem más, mint a társadalmuk kulturális, gazdasági és politikai transzformációja.

Arnhem Land Music/The Oceania Monographs No.9. – A.P.Elkin & Trevor A. Jones; /The University of Sydney, 1953/.
A legkiterjettebb munka az Észak Ausztrál bennszülöttek zenei életéről az antropológia és a zenekutatás két prominens szakértője tollából. A könyv 1953-ban jelent meg, hosszú ideje nincs nyomtatás alatt; egy kivételesen ritka olvasmány, beszerzése nehéz, a közkézen forgó példányok ára igen magas.
A beszerzési nehézségek ellenére ajánlom a könyvet azoknak, akik kedvelik a hagyományos didgeridoo játéktechnikákat és a tradicionális bennszülött zenét. Kiterjedt munka a különböző előadási stílusokról, dalciklusokról, zenei kíséretről, és természetesen a didgeridoo-ról.

Becoming art: Exploring Cross-Cultural Categories; Howard Morphy /UNSW Press, 2008/.
Howard Morphy mintegy három évtizedet felölelve vizsgálja, hogy hogyan vált Északkelet Arnhem Föld hagyományos festészete a nyugati kultúra által elismert és kedvelt kortárs művészetté. A változó kulturális és szociális kontextusban élő ‘Alkotót’, vagy ‘Művészt’ és termékét, a festményt tudományos szemszögből analizálva jut el a szent, titkos, kéregre festett törzsi motívumoktól a világ legnevesebb galériáinak falán függő, vibráló festményekig.
Az Ausztrál őslakos vizuális művészet kedvelőinek ajánlom e könyvet, amely néhol száraz, nehéz, de mindenképpen lebilincselő olvasmány.

Didgeridoo – Ritual Origins and Playing Techniques; Dirk Schellberg /Binkey Kok Publications/.
Egy holland didgeridoo rajongó beszámolója Ausztrál kalandjairól, majd későbbi tapasztalatairól, élményeiről. A könyv a ’90-es évek közepén jelent meg kiváló olvasmányként a didgeridoo iránt érdeklődőknek; ma már sokkal nagyobb információ kering közkézen a világhálón a hangszerről, így az olvasónak az az érzése támad, hogy a könyv idejétmúlt. Némileg tovább ront a helyzeten, hogy a címet olvasván nagy elvárásaink támadnak – ‘Rituális eredet és játéktechnikák’ -, az olvasmány végén azonban rájövünk, hogy nem mind arany ami fénylik.
Félreértés ne essék, a könyvre szánt néhány óra végül meghozza a gyümölcsét, mivel az írónak azért van mit felmutatni: beszámoló a huszadik század egyik legnagyobb mesterével, David Blanasi-val töltött napokról, rövid történelmi áttekintés a didgeridoo modern zenében való felbukkanásáról, riport a Yothu Yindi zenekar frontemberével Mandawuy Yunupingu-val, egy fejezet a ‘terápia és a didgeridoo’ témaköréről, végül némi gyorstalpaló kezdőknek.
Végül mindenki, kicsik és nagyok, kezdők és haladók, érdeklődők és fanatisták számára érdekessé válik a könyv.

Donald Thompson in Arnhem Land by Donald Thompson – compiled and introduced by Nicolas Peterson / The Miegunyah Press/.
Donald Thomson több hónapot töltött Arnhem Föld északi részén abban az időben, amikor erről a területről annyit tudtak, hogy a kontinens legelszigeteltebb, ismeretlen pontja melyet vad bennszülöttek laknak. Thomson írásaiból és leveleiből összeállított könyv kalandos útra viszi az olvasót a kutató oldalán, aki cipő nélkül vág neki az Ausztrál bozótosnak, kel át krokodiloktól hemzsegő folyókon bennszülött vezetői segítségével. Olvasás közben csodálhatjuk Donald Thomson hagyatékának egy részét fekete-fehér fotók formájában, melyek a Magyarországon is többször játszott ‘Tíz kenu’ című film alapötletét adták. A szerző nem említi a didgeridoo-t, ajánlom a könyvet azoknak, akik érdeklődnek az Arnhem Földi hagyományok iránt, és kedvelik az utibeszámolókat.

Healers of Arnhem Land; John Cawte /J.B.Books PTY LTD, 1996/
John Cawte húsz évig tanulmányozta a hagyományos gyógyítási eljárásokat Arnhem Földön; e könyv egy rövid, olvasmányos összefoglalója munkájának. Cawte sorain keresztül képet kaphatunk arról, hogy hogyan működik a gyógyítási folyamat, mik lehetnek a betegség okai, hogyan állítható helyre a beteg szervezet mágikus úton. Számomra a köny egyik legérdekesebb része az a színes fotósorozat, amelyel bemutatnak néhány eljárást. Érdekes megfigyelni, hogy a képeken szinte mindenhol jelen van a didgeridoo, jelezvén, hogy a hangszer nem csak a rituális élet szerves része, hanem ezzel együtt a gyógyításban is fontos szerepet kap.

Problems & Solutoins – Occasional Essays in Musicology presented to Alice M. Moyle; edited by Jamie C. Kassler & Jill Stubington /Hale&Iremongen, 1984/
Az eddigi legkiválóbb Ausztrál zenei szakértő, Alice M. Moyle eredményeinek tiszteleg ez a könyv, amely a huszadik század elismert szakértőinek tanulmányait gyűjti össze. Kiváló kutatási alap azoknak, akik érdeklődnek az őslakos zene iránt, illetve megérteni szeretnék azt. Néhány példa az érdekesebb fejezetekből: Alice M. Moyle – Aboriginal music and dance: reflections and projections; Catherine J. Ellis – Time consciousness of Aboriginal performers; Stephen Wild – Warlbiri music and culture: Meaning in a Central Australian song series; Helen Payne – Residency and ritual rights.

Songs from the Northern Territory – companion booklet; Alice M. Moyle / Australian Institute of Aboriginal Studies/.
A ‘Dalok az Északi-Területről’ az Ausztrál hagyományok, illetve a didgeridoo iránt érdeklődőknek alapmű. A füzet méretű munka egy öt lemezből álló válogatás kiegészítője, amely akár magában, de leginkább a felvételekkel együtt állja meg a helyét. A gyűjtemény földrajzi szempontból és előadási stílusok szerint osztja fel az Északi Terület (Northern Territory) ‘Felső Vég’-ét (Top End), és mutatja be az egyes területek hagyományos dalait és hangszerkíséretüket: Nyugat-Arnhem Föld (Disc 1.), Kelet-Arnhem Föld (Disc 2.), Északkelet-Arnhem Föld – Yirrkala és Millingbi (Disc 3.), Északkelet-Arnhem Föld / Groote Eyelandt (Disc 4.), Dal Ösvények Dél-Arnhem Földről, dalok Bathurst és Melville szigetekről (Disc 5.)
A felvételek a huszadik század közepén készültek; Alice Moyle a kor legnagyobb zeneszakértője, gyűjtőmunkája nyomán a mai napig kivételesnek számító felvételek maradtak meg az utókornak. A füzet részletesen leírja a lemezeken halható dalok előadóját, témáját, a felvételek helyét és az egyéb kapcsolódó háttérinformációkat. A lemezeken a didgeridoo kíséretek mellet kiváló szólófelvételeket halhatunk, amelyek a régi, ma már eltűnőben lévő játékstílusokat szemléltetik.

The Didjeridu: from Arnhem Land to Internet, edited by Karl Neuenfeldt /John Libbey&Company Pty Ltd, 2000/.
Az első átfogó tanulmány a didjeridu-ról zenei és tudományos nézőpontokból, közérthető nyelven. A könyv több egymástól különálló riportok és dolgozatok gyűjteménye olyan nevek közreműködésével, mint a Yothu Yindi zenekar frontembere Mandawuy Yunupingu (“Yidaki”), a kortárs didjeridu játék egyik legnagyobb alakja David Hudson (“Egy portáltól a kultúráig”), a bennszülött zenész és aktivista Kev Karmody (“Ősi hang – Kortárs előadásmód”), valamint a tudományos szakma kivállóságai Fiona Marowan (“Nemi tabuk és Didjeriduk”), Linda Barwick (“Időn kívül, Teren kívül”), Steven Knopoff (“Az Álmodást kísérve”), Patricia Sherwood (“A Didjeridoo és az alternatív életmódok követői – A szociális valóság ujáépítése”), csak, hogy néhányat említsünk. Didjeridu játékosok számára kötelező olvasmány!

The First Australians; Ronald M. Berndt and Catherine H. Berndt /Ure Smith, Sydney, 1969/.
Az Ausztrál antropológus házaspár számos könyvet jelentetett meg az őslakosok hagyományairól. Ez a mű egy összefoglaló zsebköny; az első kiadás 1952-ben jelent meg, abban az időben, amikor megindult az érdeklődés a bennszülöttek kultúrája iránt Ausztráliában. Informatív jellegű, érinti azokat a témákat amiket mindenképpen tudni érdemes: szociális szerveződés, kulturális értékek, kereskedelem, nemek kapcsolata, mitológia, rítus, művészet, mágia, halál és mindennapi élet. Kiváló olvasmány kikapcsolódáshoz, utazáshoz.

The Original Australians – Story of the Aboriginal People; Josephine Flood /Allen&Unwin, 2006/.
Talán a legátfogóbb olvasmány az Ausztrál őslakosok történetéről és történelméről a homályba vesző régmúlttól napjainkig. Josephine Flood e könyvében olyan érdekes kérdésekre keresi a választ, mint például: Honnan származnak az őslakosok? Hogyan éltek túl és adaptálódtak ezen a szélsőséges kontinensen? Mi a nők hagyományos szerepe? Miért tekintették az európai telepesek senki földjének Ausztráliát? Milyen események vezettek az őslakosok és a telepesek közötti rossz kapcsolat kialakulásáig? Mi az oka a mai napig súlyosbodó szociális problémáknak?
Ajánlom e könyvet mindenkinek, aki ismerkedni szeretne az Ausztrál őslakosok múltjával, jelenével és jövőével, megérteni, és értelmezni szeretné azt.

The Story about Feeling; Bill Neidjie /Magabala books, 1989/.
Az Ausztrál bennszülött költészetnek nagy hagyománya van. Költeményeiket szájhagyomány útján, dalok formájában ôrzik – ez a köny egy kivétel. ‘Big’ Bill Neidjie a Gagadju nép tagja volt, a mai Kakadu Nemzeti Park tradicionális őrzője és tulajdonosa, mely Ausztrália egyik legszebb parkja, a világörökség része. Bill Neidjie azon utolsók egyike, aki beszélte törzse ősi nyelvét, őrizte a hagyományt és népe ősi világszemléletét. E könyv ezt a szemléletet és látásmódot őrzi versek formájában Stephen Davis tollából.

Wandjuk Marika Life Story; Jennifer Isaacs /Universiry of Queensland Press, 1995/.
Wandjuk Marika az Arnhem-Földi Rirratjingu klán néhai előljárója, rituális szakértő, didjeridu játékos, színész, tolmács, politikai szabadságharcos. Sokoldalú személyiségét saját szavain keresztül ismerhetjük meg életrajzi könyvéből Jennifer Isaac tolmácsolásában. Könnyű olvasmány színes fotókkal; egy különleges, nem mindennapi perspektíva: a világ egy huszadik századi őslakos szemén keresztül.

Why the Warriors lie down and die?; Richard Trudgen /Aboriginal Resource and Development Services Inc., 2007/.
Amint azt a cím is sugallja ez a könyv azoknak íródott, akik meg szeretnék érteni azokat a problémákat, amelyekkel Ausztrála őslakói szembesülnek nap mint nap. Beilleszkedési problémák az új, elnyomó társadalomba, egészségügyi és táplálkozási gondok, az elmúlt, mintegy száz-kétszáz évben végbement ütküzések lélektani hatása és ezek kezelése, nyelvi, világlátási különbségekből származó félreértések.
A könyv különösen érdekes lehet azoknak, akik érdeklődnek a hagyományos didgeridoo játéktechnikák iránt, ugyanis a köny az Északkelet Arnhem Földön élő yolngu nép nézőpontjával igyekszik megismertetni az olvasót. Richard Trudgen több évtizede dolgozik szociális munkásként ezen a területen, Ausztrália szerte tart szemináriumokat a szociális-kulturális rés okairól és kezeléséről.

 Filmek, média

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. további információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárom